Meeliften in buitendienststelling

>>>Meeliften in buitendienststelling

Meeliften in buitendienststelling

Meeliften in buitendienststelling 2017-10-10T09:08:26+00:00

Indien derden gebruik wensen te maken van treinvrije periodes die ASSET Rail heeft gereserveerd, dan dienen zij bij aanmelding van deze werkzaamheden tevens een “aanvraag meeliften” in te dienen middels onderstaand meeliftformulier. ASSET Rail werkt geheel conform onderstaande ProRail meeliftregeling.

ASSET Rail zal na ontvangst van uw meeliftverzoek beoordelen of uw werkzaamheden ingepast kunnen worden in de lopende planning. Om afdoende te kunnen beoordelen of reeds aangegeven veiligheidsmaatregelen voldoende zijn of moeten worden aangepast, dient de meelifter ASSET Rail te informeren over het volgende:

  • De exacte aanduiding van de werkplek;
  • Een omschrijving van de werkmethodieken en werkmiddelen die zullen worden toegepast en gebruikt tijdens de werkzaamheden;
  • Een RI&E m.b.t. aanrijdgevaar, elektrocutiegevaar en/of overige gevaren die mogelijk van invloed zijn op andere werkplekken vanuit de door derden te verrichten werkzaamheden;
  • Het aanleveren van een V&G plan.

 

Indien naast WBI-houder ASSET Rail meerdere partijen werkzaamheden willen uitvoeren tijdens de treinvrije periode, dan zijn deze partijen verplicht mee te werken aan het gecoördineerde werkoverleg. Hierbij vormt het onderwerp V&G een vast agendapunt. Dit werkoverleg wordt gehouden op initiatief van ASSET Rail en wordt gehouden voorafgaand aan de treinvrije periode en/of zo vaak als ASSET Rail dit noodzakelijk acht.

Het volledig ingevulde formulier dient u vroegtijdig, doch uiterlijk 5 weken voor aanvang van de werkzaamheden, te versturen naar meeliftverzoek@assetrail.nl. Hierbij dient u de benodigde bijlagen, zoals de beschrijving van de werkplek, de werkzaamheden, werkmiddelen en RI&E mee te zenden.

Uw meeliftverzoek wordt binnen 5 werkdagen beoordeeld, en bij akkoord ontvangt u het meeliftformulier geaccordeerd retour, inclusief de meeliftkosten. U dient binnen 5 werkdagen een inkoopopdracht naar: meeliftverzoek@assetrail.nl te verzenden om het meeliften definitief te bevestigen.

Indien u vragen heeft kunt u bellen naar: 0481-470323.

Let op: U dient bij verstoringen van de assentellers een resetter aan te vragen. Dit geldt voor de volgende baanvakken:

Ø  Winterswijk – Zutphen

Ø  Terborg – Zevenaar

Ø  Elst asl. – Tiel

Ø  Nijmegen – Cuijk

 

Het aanvraagformulier dient uiterlijk 5 weken voor de start van de uitvoering van uw werkzaamheden volledig ingevuld naar oeb@assetrail.nl gemaild te worden. Graag op formulier refereren naar het meeliftverzoek. Wanneer uw datum van voorkeur niet ingepland kan worden, zullen wij contact met u opnemen om andere opties te bespreken.

 

Indien u vragen heeft kunt u bellen naar: 0481-470321

U kunt uw aanvraag doen via het onderstaande formulier: