Uitvoering TSB

Uitvoering TSB

Uitvoering TSB 2017-10-10T09:08:26+00:00

ASSET Rail heeft voor het volledige traject de expertise in huis om een TSB aanvraag en het plaatsen en onderhouden tot en met verwijderen te kunnen verzorgen voor onze opdrachtgevers.

Daarnaast kunnen we als Veiligheidsbureau deze diensten en materialen tevens aanbieden voor projecten aan derden die binnen ons contractgebied een TSB dienen te realiseren. Deze partijen zijn derhalve verplicht om een TSB vooraf bij ons te melden dit vanwege tussentijds onderhoud en storingsherstel.

Een jaarlijks terugkerende TSB te Wijchen t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse in opdracht van ProRail heeft ons doen besluiten de benodigde materialen aan te schaffen.

Informatie hieromtrent is verkrijgbaar bij de medewerkers van ons NVW veiligheidsbureau: nvw_gelre@assetrail.nl, 0481-470323