ASSET Rail

Partner in spoorwegonderhoud

Nieuws

Spoorknooppunt Zwolle in beheer bij ASSET Rail

Woensdag 8 februari 2017

ASSET Rail verricht in opdracht van ProRail vanaf deze zomer de uitvoering van het beheer en onderhoud van het spoor in en rond Zwolle en een groot deel van Drenthe. Daartoe is vandaag een contract getekend voor een periode van 5 jaar.

Lees meer...

Jorn Pruntel nieuwe directeur ASSET Rail

woensdag 1 februari 2017

ASSET Rail heeft een nieuwe algemeen directeur: Jorn Pruntel. Hij is per 1 februari 2017 benoemd door de Raad van Bestuur. Pruntel volgt daarmee Remko Uenk op.
Lees meer...

ASSET Rail breidt uit met nieuw onderhoudsgebied

dinsdag 2 augustus 2016

Vandaag heeft de directeur van ASSET Rail, Remko Uenk, zijn handtekening gezet onder het onderhoudscontract PGO De Peel 2, gelegen in Brabant en Limburg. In opdracht van ProRail is ASSET Rail gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor spooronderhoud en storingsherstel in dat gebied. ASSET Rail heeft al onderhoudscontracten in de gebieden Eemland en Gelre. 

Vanaf 1 januari 2017 is ASSET Rail verantwoordelijk voor het onderhoud en storingsherstel van het spoor in de Peel 2. Het betreft ruim 300 km spoor, 330 wissels en twee grote emplacementen, te weten Eindhoven en Venlo. Het onderhoud omvat onder andere werkzaamheden aan de sporen, wissels, treinbeveiliging, bovenleiding, bruggen en groenbeheer. 

Lees meer...

Arcadis en Dura Vermeer breiden belang ASSET Rail uit

Ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis en Dura Vermeer breiden hun belang in spoorwegonderhoudsbedrijf ASSET Rail uit. Ze kopen samen een aandelenpakket van 40 procent van investeringsbedrijf Egeria. In de nieuwe constellatie heeft Arcadis in totaal een belang van 40 procent en Dura Vermeer 60 procent in ASSET Rail. Financiële details zijn niet bekend gemaakt, aldus Arcadis en Dura Vermeer maandag.

ASSET Rail is in 2006 opgericht door Arcadis (20 procent), Dura Vermeer (40 procent) en Imtech (40 procent) om op een innovatieve manier het onderhoud van het spoor te organiseren. Na het faillissement van Imtech nam Egeria het bedrijfsonderdeel Imtech Traffic & Infra over, waar ASSET Rail deel van uitmaakte. Op dit moment beheert het bedrijf de contractgebieden Gelre en Eemland. ASSET Rail beschikt over specialistische kennis van alle relevante vakdisciplines binnen de railinfrastructuur.

Algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis is enthousiast over deze aankoop. ,,Met de specialistische kennis binnen ASSET Rail kunnen we onze kennis over ‘asset management’ verder uitbreiden. Op die manier kunnen we ook klanten op andere plaatsen in de wereld helpen om hun prestaties op dit gebied te verbeteren. Ten tweede is ASSET Rail een mooi bedrijf dat we samen met Dura Vermeer verder gaan uitbouwen.’’

Koene Talsma, divisiedirecteur van Dura Vermeer: ,,ASSET Rail heeft in de afgelopen jaren haar meerwaarde bewezen als innovatieve spooronderhoudsaannemer. We zijn er trots op dat we samen met Arcadis de continuïteit hiervan kunnen waarborgen en daarmee kunnen bijdragen aan de spoorkwaliteit.”

Bron: Dura Vermeer, 14 maart 2016 


ASSET Rail storingsafhandeling in ProRail SAP-UI5ASSET Rail handelt de storingen in Gelre en Eemland af d.m.v. het ProRail SAP-systeem via UI5. De monteur kan op de tablet de storingen invoeren en afmelden. De back-office kan vervolgens de storingen in UI5 afhandelen. Deze video laat het storingsafhandelingsproces in UI5 zien. 

Inspecties met drone maken spoorwerkzaamheden veiliger

Inspecties van het spoor met drones moet het werken in het spoor efficiënter én veiliger maken. Spooraannemer ASSET Rail voerde woensdag de eerste testvluchten uit waarbij de spoorbrug over de Rijn in Arnhem, bovenleidingsportalen en een spoorwegovergang werden geïnspecteerd. 

Bij inspecties wordt er gekeken naar afwijkingen in de spoorinfrastructuur zoals scheuren, roestvorming en andere mogelijk schade. Op basis daarvan wordt spooronderhoud ingepland.


Lees meer...

TAO Kanjer Award

In 2014 raakte één van de hogesnelheidswissels 1:34,7 bij Amersfoort voortdurend in storing. Tijdens een groot aantal herstelacties hebben de teams Baan en Seinwezen diverse vermoedelijke storingsoorzaken aan dit wissel 295A onderzocht en aangepakt. Het wissel bleef echter regelmatig storen.

Lees meer...

Staatssecretaris op nachtelijk werkbezoek

Hoog bezoek afgelopen nacht! Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) kwam een kijkje nemen bij verschillende werkzaamheden op en rond het spoor bij Amersfoort. Tijdens het bezoek is de staatssecretaris bijgepraat door medewerkers van ProRail en aannemer Asset Rail over nachtelijk onderhoud aan het spoor, de bovenleidingen en wissels. Bijzondere aandacht was er voor de veiligheid van de mensen die het werk doen.
Lees meer...

Slim werken bij ASSET RailASSET Rail is in 2011 begonnen met het project E-bike, een initiatief van de stadsregio Arnhem-Nijmegen, om te voldoen aan de doelstelling verlaging van de CO2-reductie, maar ook uit bedrijfsbelang.

ASSET Rail heeft sinds kort ook het contractgebied Eemland in beheer. Het doel is om de communicatie tussen de 2 kantoren/contractgebieden op een slimme, CO2 verlagende wijze te bewerkstelligen. 


Toegangsbeheer Rail Gebonden Gebouwen

De tracémanagers binnen ProRail IO zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het toegang- en ruimtebeheer van de AM (Asset Management) technische ruimten. De dagelijkse uitvoering van de operationele taken zijn contractueel uitbesteed aan de PCA's (Proces Contract Aannemer).

Die operationele taken omvatten de zorg en verantwoording van toegang tot en beheer van de eigendommen van ProRail. Dit houdt in dat de PCA namens ProRail als beheerder van de installaties en ruimtes optreedt.

Aanvraag verlenen van toegang
Gaat u éen of enkele malen voor ProRail werkzaamheden uitvoeren binnen het gebied van ASSET Rail in een ruimte van ProRail, dan dient u contact op te nemen met ASSET Rail voor het aanvragen van toegang.

ASSET Rail begeleidt u dan naar de betreffende ruimtes waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Na beëindigen van de werkzaamheden zal ASSET Rail controleren of de ruimte op de juiste manier wordt achtergelaten.

U kunt deze dienst aanvragen door onderstaand formulier tijdig en volledig ingevuld te retourneren aan oeb@assetrail.nl

Aanvraagformulier verlenen van toegang

Sleutelaanvraag
Als u in het bezit bent van het getekende 00055-G formulier van ProRail en u heeft voor langere tijd toegang nodig tot ruimtes, dan kunt u een "smiley" aanvragen door het aanvraagformulier ‘sleutel’ volledig ingevuld samen met een kopie van het 00055-G formulier retourneren naar: oeb@assetrail.nl.

Deze elektronische sleutel wordt voor bepaalde tijd (maximaal een half jaar) geprogrammeerd en u persoonlijk aan u uitgegeven.

U dient deze sleutel (op afspraak) op onze vestiging aan de Houtakker 33 te Bemmel persoonlijk af te halen waar u moet tekenen voor ontvangst en verantwoordelijkheid.

Na afloop van de uitleenperiode dient de sleutel te worden ingeleverd op ons kantoor te Bemmel. U krijgt van ASSET Rail een bewijs van ontvangst.

Aanvraagformulier sleutelbeheer

Belangrijke aandachtspunten:
  • Per gebruiker wordt maar 1 sleutel uitgegeven.
  • De sleutel wordt op naam uitgegeven, de ontvanger is dus altijd verantwoordelijk.
  • Het is niet toegestaan de sleutel aan anderen te verstrekken of in gebruik te geven.
  • De cilinders van de sleutels mogen nooit worden gesmeerd met WP-40 of ander vet.
  • Mocht u de sleutel verliezen dan dient dit onmiddellijk aan de afdeling Operationeel Eigendomsbeheer (0481-470321 of oeb@assetrail.nl) te worden doorgegeven zodat de sleutel kan worden geblokkeerd.
  • De batterij mag niet uit de sleutel worden gehaald. Bij het verwijderen van de batterij vervalt de programmering.
  • U bent verantwoordelijk voor het opgeruimd en schoon achterlaten van de ruimtes.
 
Korte handleiding elektromechanische sleutel

1. Chip zit in sleutelkop
2. Uniek identificatienummer
3. LCD display
4. Batterij


LCD-scherm
Lees meer...