Emissiereductie initiatieven

>>Emissiereductie initiatieven

Emissiereductie initiatieven

Emissiereductie initiatieven 2017-10-10T09:08:26+00:00

ASSET Rail is lid van Railforum waarbij bedrijven en organisaties aangesloten zijn die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen.

Railforum is ondertekenaar van de CO2-visie  van de Nederlandse spoorsector voor 2050 ‘ Samen realiseren we een CO2-neturaal spoor’. De speerpunten van deze visie zijn:

  • Volledige CO2neutrale voetafdruk spoorsector (emissie energie, materialen) in 2050
  • Verhogen energie-effi ciëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 en 40% in 2050
  • Verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over
    het spoor te vervoeren.

Ten behoeve van het realiseren van de ambitie, die is vastgelegd in een Actieplan CO2, is het Platform Duurzaam OV en Spooropgericht. Voor het opstellen van het Actieplan CO2 en de uitvoering daarvan worden projectgroepen opgezet (zie figuur). Deze projectgroepen hebben een onderzoeks- of uitvoeringskarakter.


Relevante links

www.assetrail.nl

www.railforum.nl

www.platformduurzaamovenspoor.nl

ASSET Rail heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het “Offensief Bereikbaarheid”, het platform dat in de brede regio Arnhem/Nijmegen maatregelen ontwikkelt en helpt implementeren met als doel het optimaal bereikbaar maken en houden van de regio.

ASSET Rail combineert deze doelstelling met haar CO2 emissie reductie doelstelling:
het verbeteren van de bereikbaarheid, vooral tijdens de spits, zorgt enerzijds voor een hogere voertuigefficiëntie van haar bedrijfswagens, met name bij het bereiken van storingslocaties en navenant minder uitstoot.

Anderzijds betekent een snellere responstijd bij een storing een sneller storingsherstel. Hiermee wordt de treindienst korter verstoord en is er substantieel minder uitwijkgedrag naar andere vervoermiddelen van mensen die normaal van de trein gebruik maken. Dit voorkomt derhalve een herverdeling van de reizigerskilometers ten faveure van de auto, wat een negatieve invloed op de emissie zou hebben.

In de afgelopen jaren heeft ASSET Rail in samenwerking met Offensief Bereikbaarheid:

  • haar bedrijfsinfrastructuur ingericht om te kunnen telewerken;
  • beleid geïmplementeerd voor het kiezen van alternatieve vervoersmodaliteiten;
  • elektrische fietsen aangeschaft die personeel of gasten kunnen gebruiken voor het bereiken van OV voorzieningen in de omgeving;
  • de medewerkers de mogelijkheid geboden om voor een gereduceerd tarief een elektrische fiets aan te schaffen voor woon/werkverkeer.

In samenwerking met voestalpine Railpro is ASSET Rail een keteninitiatief gestart om het aantal transportbewegingen voor bevoorrading van haar magazijn aanmerkelijk te verlagen en daarmee tot verdere uitstoot reductie te komen.