Emissiereductie initiatieven 3.D.1

>>Emissiereductie initiatieven 3.D.1

Emissiereductie initiatieven 3.D.1

Emissiereductie initiatieven 3.D.1 2017-11-30T10:09:28+00:00

ASSET Rail is lid van Railforum waarbij bedrijven en organisaties aangesloten zijn die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen.

Railforum is ondertekenaar van de CO2-visie  van de Nederlandse spoorsector voor 2050 ‘ Samen realiseren we een CO2-neturaal spoor’. De speerpunten van deze visie zijn:

  • Volledige CO2 neutrale voetafdruk spoorsector (emissie energie, materialen) in 2050
  • Verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 en 40% in 2050
  • Verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over
    het spoor te vervoeren.

Ten behoeve van het realiseren van de ambitie, die is vastgelegd in een Actieplan CO2, is het Platform Duurzaam OV en Spooropgericht. Voor het opstellen van het Actieplan CO2 en de uitvoering daarvan worden projectgroepen opgezet (zie figuur). Deze projectgroepen hebben een onderzoeks- of uitvoeringskarakter.


Relevante links

www.assetrail.nl

www.railforum.nl

www.platformduurzaamovenspoor.nl