Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Energievoorziening

33vacatures

Bij het energievoorziening systeem springt de bovenleiding als eerste in het oog. Dat is immers een opvallend en beeldbepalend onderdeel van een spoorlijn.

Het vakgebied energievoorziening is echter veel breder. Zo omvat het ook hoogspanningsinstallaties die de bovenleiding onder spanning houden. En wordt elektrische voeding geleverd voor installaties zoals treinbeveiliging, wissels en tunnelinstallaties.

Storingen in de energievoorziening komen gelukkig niet vaak voor, maar zodra er een storing optreedt heeft dit vaak grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een vernielde bovenleiding of stroomuitval op een belangrijk emplacement. Vaak leidt dit tot langdurige stremmingen met grote gevolgen voor de treindienst. Het is daarom belangrijk zulke storingen te voorkomen.

Het voorkomen van storingen is onder andere mogelijk met nauwgezette monitoring. Door het gedrag van een systeem nauwlettend in de gaten te houden, zijn veel soorten storingen voorspelbaar te maken. Het onderhoud van energievoorziening systemen bestaat daarom grotendeels uit inspecties en metingen.

Met de resultaten van inspecties en metingen, kunnen op tijd de benodigde maatregelen worden genomen . Onderdelen worden daardoor niet onnodig vervangen, maar wel op tijd om storingen te voorkomen. Zo blijft de energievoorziening haar bijdrage leveren aan een optimale beschikbaarheid van het spoor.