Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Meeliften in buitendienststelling

29vacatures

Indien derden gebruik wensen te maken van treinvrije periodes die ASSET Rail heeft gereserveerd dan dienen zij, naast het aanmelden van het werk bij de afdeling Operationeel Eigendom Beheer (OEB), een “aanvraag meeliften” in te dienen middels onderstaand meeliftformulier. ASSET Rail hanteert de meeliftregeling van ProRail.

Om afdoende te kunnen beoordelen of reeds aangegeven veiligheidsmaatregelen voldoende zijn of aangepast moeten worden, dient de meelifter ASSET Rail daarnaast het volgende aan te leveren:

  • Naam werkplekbeveiligingsbedrijf;
  • De exacte aanduiding van de werklocatie;
  • Een omschrijving van de werkmethodieken en werkmiddelen die zullen worden toegepast en gebruikt worden tijdens de werkzaamheden;
  • De (mogelijke) gevolgen van de werkzaamheden;
  • Exacte beschrijving van de bijzonderheden o.a. spanningloosstelling, sleutelen/stroppen overweg, resetten, aan-/afvoer route, in-/uitzetplaats, etc.;
  • Het aanleveren van een V&G plan;
  • Een RI&E m.b.t. aanrijdgevaar, elektrocutiegevaar en/of overige gevaren die mogelijk van invloed zijn op andere werkplekken vanuit de door derden te verrichten werkzaamheden.
  • Bij werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken (stof, geluid, licht, trillingen) dient de meelifter deze aan te melden via de digitale portaal van ProRail volgens de richtlijnen als beschreven in HDL00044. Zie: https://spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl/ . De handleiding vindt u bij onderstaande downloads.

Het volledig ingevulde meeliftformulier inclusief bijlagen dient u vroegtijdig, doch uiterlijk 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden, te versturen naar meeliftverzoek@assetrail.nl .

Uw meeliftverzoek wordt binnen 5 werkdagen beoordeeld, en bij akkoord ontvangt u het meeliftformulier geaccordeerd retour, inclusief werkordernummer en de meeliftkosten. U dient binnen 5 werkdagen een inkoopopdracht te verzenden naar debiteuren@assetrail.nl om het meeliften definitief te bevestigen. Graag het werkordernummer op de inkoopopdracht vermelden.

Indien de retourstroom onderbroken wordt en/of er een spanningloosstelling bovenleiding benodigd is, graag uiterlijk 10 werkdagen voor uitvoering contact opnemen met de werkverantwoordelijke van ASSET Rail: ev.werkverantwoordelijke@assetrail.nl

Let op: U dient bij verstoringen van de assentellers een resetter aan te vragen. Het aanvraagformulier hiervoor dient uiterlijk 5 weken voor de start van de uitvoering van uw werkzaamheden volledig ingevuld naar oeb@assetrail.nl  gemaild te worden. Graag op formulier refereren naar het meeliftverzoek en werkordernummer. Wanneer uw datum van voorkeur niet ingepland kan worden, zullen wij contact met u opnemen om andere opties te bespreken.

Indien naast WBI-houder ASSET Rail meerdere partijen werkzaamheden willen uitvoeren tijdens de treinvrije periode, dan zijn deze partijen verplicht mee te werken aan het gecoördineerde werkoverleg. Hierbij vormt het onderwerp V&G een vast agendapunt. Dit werkoverleg wordt gehouden op initiatief van ASSET Rail en wordt gehouden voorafgaand aan de treinvrije periode en/of zo vaak als ASSET Rail dit noodzakelijk acht.

U kunt uw aanvragen doen via het invullen en versturen van onderstaande formulieren: