Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Communicatieplan 3.C.2

31vacatures

ASSET Rail stuurt de komende jaren actief op het reduceren van de uitstoot van CO2 (en op termijn ook andere broeikasgassen). Het bereiken van doelstellingen op dit gebied kunnen we nooit rea-liseren met louter technische maatregelen. Het informeren en stimuleren van eigen medewerkers en contractpartners in deze is minimaal even belangrijk.
Het doel van onze communicatie over de CO2 emissie is tweeledig:

  1. Het stimuleren van het bewustwordingsproces van primair haar eigen medewerkers en secundair dat van de medewerkers van de partijen waarmee ASSET Rail overwegend de dagelijkse contacten heeft.
  2. Het rapporteren over het gevoerde en te voeren beleid om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.

De communicatiemiddelen/-methoden die hiervoor nodig zijn, weegt ASSET Rail af op basis van de doelgroep en de boodschap:

Intern:

  • Nieuwsbrief
  • Toolbox
  • Interne rapportage


Extern:

  • Website
  • Directe communicatie (schriftelijk/mondeling)
  • Externe rapportage

Downloads bij Communicatieplan 3.C.2