Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Aanmelden werk

31vacatures

ASSET Rail fungeert in haar contractgebieden als coördinerend procesaannemer. Om te kunnen waarborgen dat de infrastructuur te allen tijde voldoet aan de door ProRail vereiste condities, dienen alle werkzaamheden op ProRail-terrein aangemeld te worden bij ASSET Rail. Om de benodigde controles te kunnen uitoefenen en de juiste dienstverlening te kunnen aanbieden dient u zich uiterlijk 5 weken voor aanvang van de werkzaamheden middels onderstaand formulier aan te melden. Deze aanmelding kunt u mailen naar oeb@assetrail.nl. Indien u vragen heeft kunt u bellen naar: 0481-470321

N.B.: indien uw werkzaamheden niet (tijdig) zijn aangemeld, kan ASSET Rail bij controle uw werkzaamheden laten stilleggen.

Downloads bij Aanmelden werk