Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Ketenanalyse 4.A.1

31vacatures

ASSET Rails voornaamste werkzaamheden bestaan uit:
• Kleinschalig onderhoud aan het spoor.
• Kleinschalige incidentele vernieuwingen/uitbreidingen aan het spoor en spoorgerelateerde installaties.
• Storingsafhandelingen.
Aanvullend worden eventuele herstelwerkzaamheden uitgevoerd na incidenten op het spoor, waarbij herstel van het spoor nodig is om de treinen weer veilig te laten rijden. Deze werkzaamheden voert ASSET Rail uit binnen de waardeketen van de railinfrastructuur. Deze waardeketen kent verschillende stappen binnen het kader van een levenscyclusanalyse, gebaseerd op de ketenanalyse die Railforum in 2011 liet uitvoeren in samenwerking met alle betrokken partijen in de keten. In het figuur hieronder is deze waardeketen te zien.
Een spoor wordt in de eerste fase van de keten ontworpen (engineering). Ontwerpers buigen zich over het plan om een extra spoor aan te leggen. Wanneer dit proces is doorlopen en het definitieve ontwerp ligt, begint de bouw van het spoor. In deze stap wordt de railinfrastructuur gebouwd, het landschap heringericht en mogelijke extra objecten gebouwd. Bij dit proces zit het energieverbruik voornamelijk in het gebruik van nieuwe materialen en het verbruik van de mobiele werktuigen tijdens de bouw. Na de bouw komt de gebruiksfase. In deze fase is ook het onderhoud aan de orde om een duurzame benutting van de gebouwde/ingerichte omgeving mogelijk te maken. Na de gebruiksfase volgt de sloopfase of wordt het object middels een renovatieproject weer gebruiksgeschikt gemaakt.

Binnen deze brede ketenbeschrijving is het gebruik van het spoor het werkgebied waarin ASSET Rail actief is, gericht op het (kleinschalig) onderhouden van de railinfrastructuur. in 2017 heeft ASSET Rail een nieuwe analyse gemaakt en de rangorde voor de Scope 3 emissies bepaald. Op basis van de rangorde in de PMC tabel, zal de ketenanalyse zich moeten richten op de volgende activiteiten:
• Gebruik ingekochte bouwmaterialen tijdens onderhoud.
• Gebruik ingekochte diensten.
• Brandstofverbruik van ingehuurde mobiele werktuigen tijdens onderhoud.
• Gebruik spoor.

 

Downloads bij Ketenanalyse 4.A.1