Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Doelstelling voortgang 3.C.1

33vacatures

ASSET Rail gaat in de komende jaren verder invulling geven aan haar ambitie inzake duurzaam ondernemen. Enerzijds heeft ASSET Rail de verantwoording van de CO2 uitstoot verder uitgebreid met de uitstoot van scope 3. Anderzijds gaat ASSET Rail meetbare verbeteringen in haar energieverbruik nastreven met als doel een reductie van 49% CO2 uitstoot per km spoor in onderhoud ultimo 2030. Indien de reductie eerder is gerealiseerd, zal ASSET Rail tussentijds haar doelstellingen bijstellen. De scope 3 reductiedoelstellingen zijn in de ketenanalyses opgenomen.

ASSET Rail stelt 2 keer per jaar een voortgangsrapportage op waarin de gerealiseerde emissiereductie wordt afgezet tegen de doelstellingen en het ingezette beleid wordt getoetst. Indien achtergebleven wordt bij de gestelde doelen wordt dit meegewogen bij de eventueel noodzakelijke aanpassing van de beleidsmaatregelen.