Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Tunneltechnische installaties

29vacatures

“Een tunnel is van beton en daar gebeurt nooit iets mee”. Dat tijdperk is voorgoed voorbij. Een tunnel bestaat al lang niet meer uitsluitend uit beton en staal. Na recente tunnelrampen stelt de overheid tegenwoordig strenge eisen aan de veiligheidsvoorzieningen in tunnels. Een tunnel is hierdoor een complex stukje techniek geworden.

Eén van de grootste gevaren in een tunnel is brand. Rookgassen kunnen moeilijk wegkomen, de vrijkomende hitte concentreert zich op een klein gebied. Daarom worden tunnels voorzien van geavanceerde systemen om beginnende branden te detecteren. Met geforceerde ventilatie en een brandblusinstallatie kan de schade vervolgens beperkt worden.

De technische systemen in een tunnel vereisen zorgvuldig onderhoud. We willen niet dat het treinverkeer hinder ondervindt door onterechte meldingen. Of dat bij een werkelijke brand de apparatuur niet functioneert. Met een uitstekend gekwalificeerd team van specialisten borgt ASSET Rail de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze tunnel technische installaties.