CO2 bewust certificaat

>>CO2 bewust certificaat

CO2 bewust certificaat

CO2 bewust certificaat2020-03-31T14:55:02+02:00

ASSET Rail heeft haar prestaties door KIWA laten wegen op basis van de “CO2 prestatieladder” van ProRail. Hiervoor hebben we vastgesteld hoe duurzaam we nu zijn en vastgelegd hoeveel we willen verbeteren. Onze prestatie is formeel bekrachtigd met een certificaat.

ASSET Rail beschouwt dit certificaat als een tussenstap naar het bereiken van haar missie: blijvend optimaal duurzaam produceren.

Downloads bij CO2 bewust certificaat