Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Emissiereductie initiatieven 3.D.1 en 5.C.1

16vacatures

Lidmaatschap Stichting Nederland CO2 Neutraal

ASSET Rail is sinds 2019 lid van een nieuw keteninitatief, een netwerk van bedrijven die de intentie om een reductie van minstens 49% procent te behalen. Er zijn jaarlijks diverse bijeenkomsten waarbij actief kan worden deelgenomen aan werkgroepen. Verder biedt het lidmaatschap de volgende voordelen:

  • Leden krijgen de mogelijkheid om kennis en informatie te halen en te brengen/ delen op bijeenkomsten.
  • Leden ontvangen actief informatie over meer bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers.
  • Alle bedrijven hebben de intentie om een reductie van minstens 49% procent te behalen.

Lidmaatschap CTO Overleg

Het CTO (Chief Technical Officers) overleg is ontstaan door de behoefte in de branche om gezamenlijk technische problemen te duiden en op te pakken. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van ProRail, de onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus & leveranciers. In dit overleg worden technische uitdagingen besproken maar ook belangrijke onderwerpen als innovatie en duurzaamheid. In het kader van duurzaamheid wordt gekeken naar het energieverbruik van de infrastructuur. Denk hierbij aan wissels, seinen, verlichting en overwegen. In samenwerking met ProRail wordt er gezocht naar verbeteringen hierin zodat onnodig energieverbruik voorkomen wordt.

Relevante Links:

https://nlco2neutraal.nl/

https://clubvan49.nl/