Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Emissiereductie initiatieven 3.D.1 en 5.C.1

14vacatures

Lidmaatschap Stichting Nederland CO2 Neutraal

ASSET Rail is lid geworden van Stichting Nederland CO2 Neutraal, een netwerk van bedrijven die werk maken van CO2-reductie en kan hierdoor jaarlijks diverse bijeenkomsten bijwonen en actief aansluiten bij een werkgroep. Verder biedt het lidmaatschap de volgende voordelen:

  • Leden krijgen de mogelijkheid om kennis en informatie te halen en te brengen/ delen op bijeenkomsten.
  • Leden ontvangen actief informatie over meer bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers.
  • Daarnaast committeren leden zich aan een CO2-emissie reductieprogramma door het tekenen van een intentieverklaring om actief bij te dragen aan reductie van uitstoot.

Lidmaatschap club van 49

In februari 2020 is ASSET Rail toegetreden tot de Club van 49, een netwerk van bedrijven dat zich actief inzet om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49% te reduceren. Leden van de Club wisselen kennis en ervaringen uit en onderzoeken hoe deze 49% reductie tevens is door te vertalen in de bedrijfsketen.

Lidmaatschap CTO Overleg

Het CTO (Chief Technical Officers) overleg is ontstaan door de behoefte in de branche om gezamenlijk technische problemen te duiden en op te pakken. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van ProRail, de onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus & leveranciers. In dit overleg worden technische uitdagingen besproken maar ook belangrijke onderwerpen als innovatie en duurzaamheid. In het kader van duurzaamheid wordt gekeken naar het energieverbruik van de infrastructuur. Denk hierbij aan wissels, seinen, verlichting en overwegen. In samenwerking met ProRail wordt er gezocht naar verbeteringen hierin zodat onnodig energieverbruik voorkomen wordt.

Relevante Links:

https://nlco2neutraal.nl/

https://clubvan49.nl/