Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Toegangsbeheer Rail Gebonden Gebouwen

32vacatures

De tracémanagers binnen ProRail IO zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het toegang- en ruimtebeheer van de AM (Asset Management) technische ruimten. De dagelijkse uitvoering van de operationele taken zijn contractueel uitbesteed aan de PCA’s (Proces Contract Aannemer).

Die operationele taken omvatten de zorg en verantwoording van toegang tot en beheer van de eigendommen van ProRail. Dit houdt in dat de PCA namens ProRail als beheerder van de installaties en ruimtes optreedt.

Aanvraag verlenen van toegang
Gaat u éen of enkele malen voor ProRail werkzaamheden uitvoeren binnen het gebied van ASSET Rail in een ruimte van ProRail, dan dient u contact op te nemen met ASSET Rail voor het aanvragen van toegang.

ASSET Rail begeleidt u dan naar de betreffende ruimtes waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Na beëindigen van de werkzaamheden zal ASSET Rail controleren of de ruimte op de juiste manier wordt achtergelaten.

U kunt deze dienst aanvragen door het formulier onderaan tijdig en volledig ingevuld te retourneren aan oeb@assetrail.nl.

Sleutelaanvraag
Als u in het bezit bent van het getekende 00055-G formulier van ProRail en u heeft voor langere tijd toegang nodig tot ruimtes, dan kunt u een “smiley” aanvragen door het aanvraagformulier ‘sleutel’ volledig ingevuld samen met een kopie van het 00055-G formulier retourneren naar: oeb@assetrail.nl.

Deze elektronische sleutel wordt voor bepaalde tijd (maximaal een half jaar) geprogrammeerd en u persoonlijk aan u uitgegeven.

U dient deze sleutel (op afspraak) op onze vestiging aan de Houtakker 33 te Bemmel persoonlijk af te halen waar u moet tekenen voor ontvangst en verantwoordelijkheid.

Na afloop van de uitleenperiode dient de sleutel te worden ingeleverd op ons kantoor te Bemmel. U krijgt van ASSET Rail een bewijs van ontvangst.

Belangrijike aandachtspunten:
Per gebruiker wordt maximaal 1 sleutel uitgegeven.
De sleutel wordt op naam uitgegeven, de ontvanger is dus altijd verantwoordelijk.

Het is niet toegestaan de sleutel aan anderen te verstrekken of in gebruik te geven.
De cilinders van de sleutels mogen nooit worden gesmeerd met WP-40 of ander vet.
Mocht u de sleutel verliezen dan dient dit onmiddellijk aan de afdeling Operationeel Eigendomsbeheer (0481-470321 of oeb@assetrail.nl) te worden doorgegeven zodat de sleutel kan worden geblokkeerd.
De batterij mag niet uit de sleutel worden gehaald. Bij het verwijderen van de batterij vervalt de programmering.
U bent verantwoordelijk voor het opgeruimd en schoon achterlaten van de ruimtes.

Korte handleiding elektromechanische sleutel
Sleutel:

1. Chip zit in sleutelkop
3. LCD display
2. Uniek identificatienummer
4. Batterij

LCD-scherm:

Voordelen batterij in de sleutel:

  • Verantwoording ligt bij de gebruiker
  • Minder onderhevig aan temperatuurschommelingen
  • Unieke sleutelnummer blijft bij batterijvervanging behouden
  • 20.000 sluitingen per batterij

Downloads bij Toegangsbeheer Rail Gebonden Gebouwen