Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Groenbeheer

27vacatures

Langs en in het spoor groeit veel groen. Indien het groen te groot of teveel wordt kan het storingen veroorzaken waardoor het spoor niet meer veilig is.

De vakdiscipline Groenbeheer zorgt dat het groen onderhouden wordt.

Bomen en struiken die te dicht bij het spoor komen of het zicht van de machinist belemmeren worden beoordeeld en eventueel gesnoeid of gekapt.

Met het onderhoud zorgen wij dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de flora en faunawet. Er zijn namelijk ook dieren die in een bepaalde periode in het groen aan het broeden zijn, dan mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Onze flora en fauna inspecteurs houden hier toezicht op en bepalen een plan van aanpak.

De Peel, 210618
Werkzaamheden ASSET Rail
Foto: Sjef Prins – APA Foto