Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

Groenbeheer

33vacatures

Wanneer je denkt aan spooronderhoud, komen waarschijnlijk als eerste de sporen, wissels, of de bovenleiding in je op, maar slechts weinigen zullen direct denken aan het onderhoud van het groen op en rondom de sporen. Terwijl het groen kilometerslang overal aanwezig is langs het spoor, het altijd groeit en nooit stil staat. Groen is een levend iets wat afhankelijk is van diverse externe factoren, zoals de weersomstandigheden. Het groen kan voor veel afwijkingen zorgen, met een melding als gevolg. Zo kan het zijn dat er storingen ontstaan doordat bomen op het spoor vallen of takken in de bovenleiding terechtkomen.

Gespecialiseerde afdeling

De afdeling Groenbeheer is een gespecialiseerde afdeling die verantwoordelijk is voor al het groenonderhoud op en langs het spoor. Wist je dat ProRail zo’n 10.000 hectare grond bezit? Op slechts de helft daarvan ligt spoor. De andere helft biedt kansen voor het versterken van natuur en het vergroten van biodiversiteit. Je kunt je dus wel voorstellen dat het onderhouden van het groen een belangrijke factor is.

Bij ASSET Rail worden regelmatig inspecties gehouden langs het spoor om te bekijken hoe het groen zich ontwikkelt en of er zich situaties voordoen die een (potentieel) gevaar kunnen vormen voor de beschikbaarheid en de veiligheid langs het spoor. Door het regelmatige onderhoud dat daaruit voortkomt, blijft het groen in goede staat en vormt het geen veiligheidsrisico voor het spoorwegnet.

Het gehele groenonderhoud

Groenbeheer omvat het gehele onderhoud van groen, waaronder, maaien, kappen en snoeien, onderhoud van watergangen en chemische onkruidbestrijding. Bomen en struiken die te dicht bij het spoor groeien of het zicht van de machinist belemmeren, worden beoordeeld en indien nodig gesnoeid of verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook rekening gehouden met dieren die zich in bepaalde periodes nestelen in het groen, waardoor werkzaamheden mogelijk worden uitgesteld. Er wordt altijd rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna volgens de wet natuurbescherming. Onze flora- en fauna-inspecteurs houden hier toezicht op en bepalen een plan van aanpak.

Het maaien langs het spoor is niet te vergelijken met het onderhouden van je eigen achtertuin. De onderhoudswerkzaamheden vinden bijna altijd in de nacht plaats, wat een behoorlijke uitdaging kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van bomen midden in de nacht, met slecht zicht en tijdsdruk.

Al met al werkt deze afdeling op prachtige locaties in de natuur en gaan ze met de omgeving mee in de seizoenen. Telkens wanneer je ergens komt, ziet het er weer anders uit!