Hoofdkantoor: De Houtakker 33 6681 CW Bemmel • 0481-470310

OEB en storingen

33vacatures

Het beheer van een spoorlijn bestaat niet alleen uit planmatige inspecties en herstelwerkzaamheden. Het omvat ook het afhandelen van onverwachte zaken. Denk bijvoorbeeld aan storingen of vragen van belanghebbenden en derden. Deze dagelijkse beheerswerkzaamheden vallen onder het deelgebied operationeel eigendomsbeheer (OEB) en storingscoördinatie.

Operationeel Eigendomsbeheer

Operationeel Eigendomsbeheer valt te omschrijven als “goed huisvaderschap” van een stuk infrastructuur. Enerzijds als aanspreekpunt voor vragen van ProRail en van derden. Anderzijds in de vorm van een actieve kritische blik. Hieronder valt bijvoorbeeld het formuleren van verbetervoorstellen of het ontdekken van trendmatige ontwikkelingen.

Operationeel eigendomsbeheer is niet gebonden aan één techniekveld. Het gaat meer om een verantwoordelijkheid, dan om een scherp af te bakenen taak. Gericht op een goed en zorgvuldig beheer van de infrastructuur, zoals een “goede huisvader” betaamt.

Dit betekent in de praktijk:

  • Gedelegeerd opdrachtgeverschap: aanspreekpunt voor ProRail en derden;
  • coördinatie uitvoering eigen werkzaamheden en activiteiten derden;
  • uitvoering en toezicht op naleving van Huisregels van ProRail;
  • toegangsbeheer;
  • kritische blik op de infrastructuur: “vinger aan de pols”.

Storingscoördinatie

Verstoringen aan de infrastructuur dienen tot een minimum beperkt te worden. Zeker wanneer er hinder voor de treinenloop ontstaat. Een storing moet dan ook zo spoedig mogelijk verholpen te worden, zodat overlast beperkt blijft.

Storingscoördinatie richt zich op efficiënt herstel van storingen. Een storingscoördinator onderhoudt daartoe nauwe contacten met vakdeskundigen en uitvoeringsteams van alle disciplines. Hij is bekend met lopende planmatige werkzaamheden in zijn gebied.

De storingscoördinator heeft alle benodigde informatie centraal beschikbaar. Als een “spin in het web” overziet hij de situatie. Hij ondersteunt storingsmonteurs en ondersteunt en informeert de klant waar mogelijk. Hij registreert alle relevante gegevens van een storing, ter lering voor de toekomst.